یکی از مهم ترین مسائلی که در پیشبینی ارزش ارزها تاثیرگذار است، پشتوانه اقتصادی کشور مبدا آن ارز است. در واقع اقتصاد هر کشور به شما می گوید که ارز رایج در آن چقدر در آینده نوسان خواهد داشت. این نکته به معنی این نیست که هرچه اقتصاد کشوری قوی تر باشد، ارز رایجش ارزش بیشتری خواهد داشت، بلکه چشم اندازی به شما ارائه می دهد که این ارز چقدر در طولانی مدت ثبات و پایداری خواهد داشت.

در این مقاله می خواهیم ارزش پوند انگلیس را نسبت به پشتوانه پوند که اقتصاد بریتانیا باشد بسنجیم. برای این منظور شاخص های متعددی را می توان بررسی کرد، اما در این مقاله به تولید ناخالص ملی اسمی، تولید ناخالص ملی بر حسب جمعیت، آهنگ رشد اقتصادی، نسبت برابری درآمد، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، صادرات و نسبت صادرات به جمعیت، واردات و نهایتا مهاجرت خواهیم پرداخت. آمارهای این مقاله از صندوق جهانی پول، بانک جهانی و سازمان ملل استخراج شده است.

ارزش پوند انگلیس بر مبنای شاخص های مختلف:

تولید ناخالص ملی

به صورت ساده شده تولید ناخالص ملی به ما می گوید که یک کشور طی یک سال چند دلار از محصولات نهایی تولید شده به دست آورده است. در تولید ناخالص ملی اسمی ما بدون توجه به جمعیت و دیگر فاکتورها تنها به درآمد نهایی دقت می کنیم، اما برای اینکه بفهمیم آیا این درآمد کافی است یا نه باید تولید ناخالص ملی بر حسب جمعیت را هم محاسبه کنیم.

اقتصاد بریتانیا در سال 2020 طبق برآورد بانک جهانی توانسته است در حدود دو میلیون و هفتصد دلار (2707744$) درآمد داشته باشد و در جایگاه پنجم پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان قرار بگیرد. این رقم تولید ناخالص اسمی بریتانیا است و نشان می دهد در سطح جهانی اقتصاد بریتانیا چقدر نفوذ دارد. اما تولید ناخالص ملی بر حسب جمعیت در بریتانیا در همین سال 40285 دلار برآورد شده است. یعنی بریتانیا به ازای هر شهروند خود 40 هزار دلار طی یک سال درآمد داشته است و از این نظر در جایگاه 30ام جهان قرار گرفته است. برای مقایسه آمریکا با 63 هزار دلار رتبه 10ام، چین با 10 هزار دلار رتبه 78ام، ژاپن با 40 هزار دلار رتبه 31ام و آلمان با 45 هزار دلار رتبه 23ام جهان است.

داده های بالا نشان می دهد که پوند استرلینگ پشتوانه خوبی از جهت کل حجم تولید دارد و همچنین به نسبت جمعیت می توان گفت هر فرد درآمد بالایی دارد که بیشتر از جهت اقتصادی می تواند موجب پایداری سیاسی پشتوانه پوند شود.

آهنگ رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به ما نشان می دهد که درآمد در آینده رو به افزایش خواهد بود یا کاهش. همچنین نشان دهنده افزایش فرصت های شغلی و تولیدات یک کشور است. به علت پاندمی کرونا عموم کشورهای جهان در دو سال گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کردند. اما نگاهی به متوسط رشد اقتصادی بریتانیا طی دوره ده ساله قبل از کرونا می تواند نمایی از واقعیت اقتصاد آن در زمانی باشد که کرونا از بین برود یا حداقل کنترل شود.

متوسط رشد اقتصادی بریتانیا بین سال های 2008 تا 2018 معادل 2.08 درصد بوده است. رتبه رشد اقتصادی بریتانیا 132 است، اما باید به این نکته توجه کنیم که انگلستان از قرن 18 تا کنون طولانی ترین دوران رشد اقتصادی در جهان را داشته است و از این جهت تا حدودی به اشباع رسیده است. در واقع کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی مثبت اما آهسته ای دارند و رقم های کشورهای در حال توسعه که گاهی حتی دو رقمی می شود را نباید دلیلی بر ضعف اقتصاد انگلستان دانست.

خرید و فروش پوند

نسبت برابری درآمد

همیشه اقتصاد قدرتمند موجب پشتوانه قدرتمند برای ارز رایج یک کشور نمی شود. بلکه باید به این مسئله هم توجه شود که درآمد حاصل شده در سال با چه نسبتی در میان جمعیت توزیع شده است. هر چه رقم به دست آمده بیشتر باشد نشان دهنده شکاف اجتماعی-اقتصادی بیشتر است و کشور را مستعد التهاب می کند. همچنین در شرایطی که درآمدها عادلانه تقسیم نشوند با افت خلاقیت، کاهش رفاه عمومی و افزایش مهاجرت رو به رو می شویم که نهایتا می تواند به اقتصاد کل کشور صدمه بزند.

برای به دست آوردن نسبت برابری درآمد از شیوه های مختلفی استفاده می شود. در یکی از این شیوه ها نسبت درآمد 10 درصد اول کشور با 10 درصد آخر سنجیده می شود. هرچه عدد به دست آمده بزرگ تر باشد نشان دهنده نابرابری درآمدی بیشتر است. البته مقادیر بسیار پایین این شاخص هم الزاما به معنای اقتصادی خوب نیست. بلکه وقتی تولید ناخالص اسمی و تولید ناخالص بر حسب جمعیت پایین بوده و این شاخص هم عدد پایینی باشد، فقر به مساوات بین افراد توزیع شده و نه ثروت. برای بریتانیا این نسبت 13.8 است. یعنی 10 درصد اول جامعه بریتانیا 13 برابر 10 درصد آخر درآمد دارند. برای مقایسه این نسبت در آمریکا 18.5، در چین 21.6، در ژاپن 4.5 و در آلمان 6.9 است.

سرمایه گذاری خارجی مستقیم

وقتی یک کشور از منابع خودش استفاده کرده و به درآمد معقولی از آن ها رسیده اما همچنان می خواهد که درآمد بیشتری پیدا کند رو به سرمایه گذاری خارجی می آورد. این عمل نه تنها موجب قدرت اقتصادی که موجب نفوذ سیاسی و در نتیجه پایداری سیاسی داخلی خواهد شد. نتیجه نهایی همه این ها در بریتانیا ثبات ارزش پوند انگلیس و بالا بودن ارزش آن در بین بقیه ارزهای رایج است. بریتانیا بر اساس آخرین داده ها 1634 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 2017 انجام داده است و طی سال های بعدی این رقم به بیش از 2000 میلیارد دلار رسیده است. از این جهت آمریکا 5644 میلیارد دلار، آلمان 2074 میلیارد دلار، چین 1342 میلیارد دلار و ژاپن 1548 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام داده است.

خرید پوند

صادرات و واردات

صادرات می تواند کشورهای دیگر را به کشور شما وابسته کند و واردات می تواند موجب رفاه در کشور شما شود. در عین حال وقتی نسبت صادرات به واردات کم بوده یا تراز تجاری منفی شود، این کشور شماست که نه تنها وابسته شده که به مرور زمان با افت شاخص های رفاهی رو به رو می شود. صادرات انگلستان در سال 2020 برابر با 741 میلیارد دلار بوده است و در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. واردات بریتانیا در همین سال 750 میلیارد دلار بوده است. در واقع تراز تجاری بریتانیا در این سال منفی بوده است. شاید این مسئله تنها وجه منفی اقتصاد بریتانیا باشد. البته تاثیر کرونا در اقتصاد و این مسئله را نباید نادیده گرفت اما در همین سال بسیاری از کشورهای توسعه یافته تراز تجاری مثبت داشته اند.

مهاجرت

مهاجرت به یک کشور دو معنای کلی دارد. شرایط مناسب زندگی در کشور مقصد یا آشفتگی های مختلف در کشور مبدا. کشورهایی که به آن ها مهاجرت می شود عموما کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه هستند که با جذب افراد نخبه و توانا قدرت خود در حوزه های گوناگون را افزایش می دهند. میزان مهاجرت بر اساس تعداد در 1000 نفر جمعیت بیان می شود. شاخص مهاجرت به بریتانیا 14.3 است. این شاخص برای آمریکا 15.94 است و برای چین، ژاپن و آلمان به ترتیب 1.33-، 2.74 و 15.54 است. این اعداد نشان می دهند که نخبه های جهان در طی سال های گذشته از چه کشورهایی خارج شده و وارد چه کشورهایی شدند.

جمع بندی

پوند استرلینگ به عنوان قدیمی ترین ارز رایج در جهان نماینده کشوری است که طولانی ترین دوران رشد اقتصادی را داشته و علی رقم محدودیت های جغرافیایی و کمبود منابع، به رشد اقتصادی خود ادامه می دهد. علت این رشد اقتصادی را باید در نظام سیاسی و اقتصادی بریتانیا جست و جو کرد که منظور این مقاله نیست. اما نتیجه این سیستم به ما می گوید که پشتوانه پوند بسیار قدرتمند است و یکی از ارزهای قوی در جهان به شمار می رود، در نتیجه ارزش پوند انگلیس همان طور که طی دورانی طولانی بالا مانده، در آینده هم بالا خواهد بود.

صرافی کیان انگلستان به عنوان اولین صرافی الکترونیک ایرانی در اروپا در خدمت شماست و تمام حواله جات ارزی شما را با سرعت و امنیت بالا انجام خواهد داد. از جمله خدمات صرافی کیان می توان به خرید و فروش پوند بدون کارمزد و با قیمت ویژه اشاره کرد که می توانید این نرخ ها را هر روزه در قسمت نرخ روز ارز مشاهده کنید. سرعت بالا در نقل و انتقال مالی و واریز پول شما در کمترین زمان، امنیت بالا و واریز پول شما از مجاری کاملا قانونی از دیگر ویژگی های صرافی کیان انگلستان است.

صرافی کیان ارائه دهنده خدمات ارزی و نقل و انتقال پول خدمات خرید و فروش حواله پوند را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

صرافی کیان با بستر بانکی مناسب، تمامی تراکنش های خود را از حساب های رسمی و رجیستر شده انجام می دهد.
برای دریافت قیمت روز ارز و هر گونه سوال دیگر، با ما در واتسپ در ارتباط باشید.
شماره تماس های واتسپ

صرافی کیان با بستر بانکی مناسب، تمامی تراکنش های خود را از حساب های رسمی و رجیستر شده انجام می دهد.

برای دریافت قیمت روز ارز و هر گونه سوال دیگر، با ما در واتسپ در ارتباط باشید.

شماره تماس های واتسپ